sept
18

okt
13

10:00 am - 5:00 pm

nov
17

9:00 am - 6:00 pm

jan
10

7:00 pm - 10:00 pm

jan
19

9:00 am - 5:00 pm

Ma 30/09: Algemeen

Di 1/10: Kumite

Wo 2/10: Gevorderden

Do 3/10: Kata: Pinan Shodan + Nai Hanshi

Vrij 4/10: Uke: Chudan 1/2 + Ohyo 3/4/5 + Kihon 3/4

 

Ma 7/10: Kumite

Di 8/10: Examentraining

Wo 9/10Gevorderden

Do 10/10: Uke: Chudan 1/2 + Ohyo 3/4/5 + Kihon 3/4

Vrij 11/10: Algemeen

 

Ma 14/10: Kata: Pinan Shodan + Nai Hanshi

Di 15/10: Katatraining

Wo 16/10Gevorderden

Do 17/10: Algemeen

Vrij 18/10: Kumite

 

Ma 21/10: Uke: Chudan 1/2 + Ohyo 3/4/5 + Kihon 3/4

Di 22/10: Examentraining

Wo 23/10Gevorderden

Do 24/10: Kumite

Vrij 25/10: Kata: Pinan Shodan + Nai Hanshi