Beste KCAR'ers,

In 2020 stond de KC in KCAR jammer genoeg voor Kapitein Corona. Maar: onze verdediging was sterk en onze tegenaanvallen overtuigend. Kortom, het virus kreeg ons niet klein.

Januari/februari

Het jaar startte zoals steeds veelbelovend. We namen nog deel aan 5 wedstrijden waar we 39 podiumplaatsen behaalden. We organiseerden ook nog een geslaagd kyugraadexamen en toen, toen werd het maart...

Maart/april/mei

De aanval: kapitein Corona sloeg toe en we moesten in lockdown van 13 maart tot 18 mei.

De verdediging: we pepten elkaar op en motiveerden elkaar door filmpjes te plaatsen en actief te blijven. In het begin individueel en na een tijdje mocht je buiten met een vaste partner contactloos trainen.

De tegenaanval: en toen kwam 18 mei en konden we buiten starten. Dat deden we dan ook vanaf dag 1! We hebben dit meteen gepromoot, het kwam onder de aandacht van de lokale pers en er kwamen reeds nieuwe leden zich aanmelden.

Juni/juli/augustus

In juni mochten we binnen trainen, eerst contactloos en dan in twee fasen (eerst kinderen en daarna de groten) met contact. We kwamen weer goed op gang! In samenspraak met de gemeentelijke of stedelijke sportdiensten kregen we extra ruimte om in meerdere bubbels te trainen en ook om door te gaan tijdens de zomervakantie. Dit had tot gevolg dat vele nieuwe leden zich bij ons aansloten en zeer weinig leden de club verlieten. Uiteraard kon ik hier in eerste instantie rekenen op de vele opofferingen van mijn assistent-trainers, die zich bleven engageren zodat onze leden konden blijven trainen. Tevens slaagden we erin om het verloren examen dat was voorzien in de maand mei, toch te laten doorgaan en wel gedeeltelijk in juli en gedeeltelijk in augustus. Ook voor onze kandidaten voor 2e Dan Walter Achten, Sven Sikorski en Katrien Put moest het voorziene examen van begin juni worden uitgesteld, maar gelukkig konden zij op 23 juli een succesvol examen afleggen. Daarnaast organiseerden we eind augustus nog een open clubstage ter vervanging van onze geannuleerde stage van eind april.

September/oktober

Het nieuwe seizoen ging van start, ook al waren we eigenlijk niet gestopt met het vorige seizoen. Voor de eerste maal in ons 35-jarig bestaan werden we door de vele nieuwe aanvragen genoodzaakt om met een wachtlijst te werken, maar het lukte. De trainingen verliepen vlot tot...

De aanval: de cijfers stegen weer... Op 12 oktober kregen we het bericht dat trainen met contact weer verboden werd voor de groten. Dat kwam heel slecht uit, want we zaten volop in de laatste rechte lijn voor het dangraadexamen met het hoogste aantal KCAR-kandidaten ooit, en deze kandidaten hadden de hele zomer enorm hard doorgetraind, speciaal voor dit examen!

De verdediging en tegenaanval: last minute annuleerden we een dinsdagtraining en organiseerden we het examen voor de dangraden in onze eigen dojo, twee weken eerder dan oorspronkelijk gepland. En zo behaalden Katuschka Van Nuland en Huib Fransen hun 1e Dan (zwarte gordel) en bevestigde Daphne Kuipers haar 1e Dan junior in een seniorgraad. Sander Deckers en Stephan Geys behaalden een 2e dangraad en Laura Sikorski, Sven Vandermeulen en Thierry Starinieri werden 3e Dan. Stan Weckx behaalde dan weer zijn 4e dangraad.

November/december

De aanval: Corona sloeg weer toe en het land ging weer in lockdown. Gelukkig mochten onze kids verder trainen. Jammer genoeg werd de herfstvakantie met en week verlengd, waardoor we noodgedwongen het clubexamen van november moesten uitstellen.

De tegenaanval: we lieten ons ook nu niet kisten en reorganiseerden alvast het jeugdexamen, zodat we in de kerstvakantie toch nog 39 van onze kids proficiat konden wensen met een hogere graad.

De verdediging: half december konden we dankzij Robert en Daphne starten met een test voor online trainingen voor onze +12-jarigen en gevorderden. Deze test was succesvol, en inmiddels lopen de online trainingen goed.

Conclusie: Corona kreeg en krijgt ons niet klein. Natuurlijk zijn er nu geen wedstrijden, zitten we met lockdowns en moeten we veel improviseren en soms van week tot week de planning veranderen, maar dankzij onze weerbaarheid slaan we ons er doorheen. Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie inzet: de karateka’s maar ook de ouders die er dagelijks toch maar staan, het bestuur en de webmasters die constant moeten updaten en natuurlijk mijn assistent-trainers voor het vormen van het sterke team dat we zijn.

2021

Uiteraard gaan we er met volle moed tegenaan. We starten op 4 januari terug op met onze -13-jarigen en zetten onze online trainingen voor de 12-plussers voort. Daar hoop ik op nog wat meer deelnemers want ondanks het feit dat het niet ‘the real thing’ is, kan ik jullie aardig opvolgen.

Samen met jullie hoop ik op een geleidelijke, waarschijnlijk gefaseerde opstart voor onze groten. Vermoedelijk eerst contactloos, gevolgd door contacttraining met vaste partners, om dan geleidelijk over te gaan naar het normale, inclusief een verkwikkende douche plus gezellige babbel met drankje achteraf. Voor de groten gaan we zoveel mogelijk doortrainen in 2021 om de verloren maanden te compenseren (krokusvakantie/paasvakantie/grote vakantie (al dan niet gedeeltelijk)/herfstvakantie/kerstvakantie). Omdat de jongere jeugd mocht en mag blijven doortrainen, worden ervoor hen in de vakanties gaan extra trainingen gegeven.

Stages/examenpunten

Velen van jullie deden examen zonder daarbij het vereiste aantal verplichte examenpunten te behalen. Uiteraard moet dit worden ingehaald en daar gaan wij als club ons uiterste best voor doen. Normaal hebben we elk jaar slechts één stage in Eksel (in april), maar in 2021 zullen dat er drie zijn.

Zondag 7 februari: WIKF-stage in Eksel. Voor -13 jaar gaat dit zeker door (in de voormiddag vanaf witte gordel t/m geel-oranje gordel en in de namiddag vanaf oranje). Voor +13 jaar indien de protocollen het toelaten, in de namiddag en al dan niet met contact.

Zaterdag 24 april: open Limburgse WIKF-stage in Eksel, in de namiddag. Deze stage vindt normaal in februari in Hoeselt plaats, maar door zowel de locatie als de maand te wisselen, is de kans groter dat we met de protocollen die dan gelden een normale stage kunnen organiseren.

Waarschijnlijk wordt er dan nog een derde stage begin september gepland. Ook deze zal plaatsvinden in Eksel.

Verder hopen en verwachten we dat de stages in Kortenberg (oktober) en de stage onder leiding van Sensei Jon Wicks in Bilzen (november) zoals gewoonlijk kunnen doorgaan.

Ter info

Er zijn onder voorbehoud al enkele internationale stage onder leiding van Jon Wicks geboekt:

12/13 juni: Leaders Course in London (Engeland)

19/20 juni: Nederland

2/3/4 juli: Athene (Griekenland)

Wedstrijden

De eerlijkheid gebied mij om te zeggen dat ik hier dit seizoen erg weinig van verwacht, vermits het toelaten van een ruim publiek een van de laatste versoepelingen zal zijn. Niemand gaat wedstrijden organiseren als de ouders niet of slechts beperkt worden toegelaten op de tribunes. Hetzelfde geldt voor het reeds uitgestelde EK in Paphos (Cyprus): gaan alle landen terug op kruissnelheid werken en alles geregeld krijgen, zowel organisatorisch als financieel? Niet overal zijn er goede vangnetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Wordt vervolgd... Wat wel zeker is, is dat we zo snel mogelijk nationale trainingen gaan organiseren met WIKF Belgium.

Honbu Dojo

Hier maakten wij (leden van de Technische Commissie) hetzelfde engagement. We starten op wanneer de protocollen het toelaten (vermoedelijk gefaseerd). We gaan naar analogie van 2020 niet eind mei stoppen, maar in de zomer (gedeeltelijk) doorgaan om onze kandidaten voor een hogere dangraad klaar te stomen voor het examen in november.

Kortom: samen met de andere trainers kijk ik ernaar uit om van 2021 weer een fantastisch jaar te maken. Het zal, zoals we allemaal ondertussen wel weten, nog een overgangsjaar zijn, maar we komen er wel. Of om het met de woorden van Sensei Hironori Ohtsuka, de stichter van het Wado Ryu-karate te zeggen:

“THE ONLY DIFFERENCE BETWEEN THE POSSIBLE AND THE IMPOSSIBLE IS ONES WILL”

Sensei

 

PS: Voor hen die dit nog niet deden: wordt lid van volgende Facebook-groepen:

• Karateclub KCAR: besloten groep voor leden en ouders en eigenlijk onmisbaar wanneer je op de hoogte wilt blijven.

• KCAR: open pagina voor iedereen. Nodig ook uw vrienden uit en bezorg ons 2000 leden.

• WIKF Belgium.

• Wado International Karate - Do Federation.

Bezoek ook geregeld onze website: www.karateclub-kcar.be.