Kandidaten dan- en kyu-examen 2020

Voor iedereen die in 2020 opgaat voor een dan- of kyu-examen: er is een nieuwe bundel beschikbaar over de geschiedenis en alle technieken van Wado Ryu-karate. Kijk hiervoor onder het menu 'Wado - Geschiedenis en techniek van Wado Ryu'.

juni
20

6:00 pm - 10:00 pm

okt
18

1:00 pm - 5:00 pm

nov
6

Beste KCAR-ers,

Met mei verdwijnt de laatste volledige trainingsmaand van dit seizoen. Voor juni is het uitkijken geblazen op onze website waar en wanneer de laatste trainingen van het seizoen doorgaan. 

Buiten de clubtrainingen, Honbu Dojo-trainingen en nationale WIKF-trainingen waren er uiteraard ook enkele hoogtepunten. 

Op 13 mei organiseerden we onze jaarlijkse KCAR BBQ en dit was weer een succes. Met 131 deelnemers (klein en groot) werden spijs en drank weer gesmaakt, de ijskar kwam weer langs en we konden tot in de late uurtjes nakletsen. 

20 mei: Algemene Ledenvergadering VKF. 

Reeds decennialang werkten de twee grote karatefederaties VKA en VKV naast elkaar en op sommige kleine vlakken onder een op papier confederaal model (VKF) samen. Dit kon niet langer voor de Vlaamse overheid. Men werd verplicht tot éénmaking. Voor de traditionele leerscholen was de erkenning, het respect en een gelijke behandeling van elkaars graden en werking een breekpunt. Gelukkig kwam alles tot een goed einde. Ik wil iedereen en onze WIKF Chief Instructor Belgium Mathieu Beysen in het bijzonder bedanken voor het vele werk dat er werd verzet en dit na vele uren overleg. Uiteraard resulteerde dit in een regelmatige afwezigheid in de Honbu Dojo, maar ook dat konden we goed opvangen, zodat de voorbereiding van het Dan-examen niet in het gedrang kwam. 

Over Dan-examens gesproken: op zaterdag 27 mei was het zover. 15 kandidaten voor 1e en 2e Dan kregen uiteindelijk de toelating om zich aan te bieden op het Dan-examen waaronder zes KCAR-ers. Vijf van onze leden gingen voor 1e Dan waarvan 2 voor hun junior-Dan-graad. 

Onze Sidney was met zijn 14 jaar de jongste. Hij deed een fantastisch examen en slaagde glansrijk. 

Sven Sikorski, 15 jaar, verbeterde enorm het laatste jaar en slaagde samen met kompaan Sidney in zijn opzet. Beiden zullen in de toekomst, wanneer ze 16 zijn dit moeten bevestigen, maar daar heb ik het volste vertrouwen in…

Naast de juniors hadden we ook seniors. Toen we destijds met de familiedagen begonnen, waren er onmiddellijk 9 pappa's en mamma's die met karate wilden starten (toentertijd allemaal dertigers en veertigers). Drie van hen bleken volhouders te zijn, ondanks het feit dat de kinderen van sommigen ondertussen waren gestopt. Stephan (49), Raf (53) en Walter (55) bewezen dat je nooit te oud bent om te starten. Sinds zij gestart zijn is onze groep 30-plussers serieus uitgebreid en ik hoop dat zij aan deze prestatie het goede voorbeeld nemen. 

Voor de statistieken kan ik jullie vermelden dat er nu 73 zwarte gordels zijn gevormd binnen KCAR. 

We hadden ook nog één KCAR-er die voor 2e Dan ging. Thierry startte in 1986 op zesjarige leeftijd met karate, behaalde zijn 1e Dan op zijn 18e om enige tijd later te stoppen. Anderhalf jaar geleden kwam hij zijn kinderen brengen om te starten met karate en begon het smeulende vuur bij hem terug te branden en hoe... Een niet onopgemerkte comeback op de katawedstrijden, een selectie voor het WK WIKF in Curaçao op zak en nu een 2e Dan-graad. Zo zie je maar dat ook comebacks geslaagd kunnen zijn...

Hij is 2e DAN nummer 28 binnen onze club. 

Kortom, een fantastische afsluiter van alweer een fantastisch seizoen. Het leuke was dat AL onze lesgevers als supporter naar Bilzen waren afgereisd, behalve Sven die op de stage onder leiding van sensei Jon Wicks in Athene zat, want ook constante bijscholing is en blijft een must. Ik wil ook Laura een extra pluim geven, vermits zij behalve het feit dat ze EN met haar eigen wedstrijdseizoen bezig was als deelnemer en als coach EN samen met Eva met haar cursus initiator bezig is, ook nog eens de tijd nam om als trainingspartner voor Thierry zo veel mogelijk present te zijn ter voorbereiding van zijn examen. 

Wat de cursus voor initiator betreft kan ik ook met enige fierheid meedelen dat zowel Laura als Eva zich net zoals de oudere lesgevers gediplomeerd mogen noemen. Juni zal vooral bestaan uit de geleidelijke afsluiting van dit seizoen, de voorbereiding voor Curaçao en nog een etentje met onze 18-plussers. 

Noteer nog even dat op 1 en 2 juli sensei Jon Wicks een stage zal verzorgen in Dordrecht, waar behalve al onze trainers ook een heel deel KCAR-ers present zullen zijn. 

Volgende personen slaagden afgelopen maand voor een hogere graad:

Wit-gele gordel of kandidaat 8e kyu: Toon Schreurs, Vic Weltens, Chloe Schmidt, Alyssia D'Hondt en Charlotte Packeu.
Gele gordel of 8e kyu: Bregje Van Hout, Ans Van Mil, Jules Willekens, Kevin Tran en Faith Gastmans.
Geel-oranje gordel of kandidaat 7e kyu: Lars Pulgré, Gies Leynen en Sam Droogmans. 
Oranje gordel of 7e kyu: Jestin Starinieri, Aleyna Yilmaz, Kyano Dekens en Arjo Sonke.
Oranje-groene gordel of kandidaat 6e kyu: Giel Bas, Dina Ajouaou, Jad Azmi en Lucas Bafort.
Groen-blauwe gordel of kandidaat 5e kyu: Fabian Szeles. 
Blauwe gordel of 5e kyu: Hans Maes, Tom Meex, Argo de Saedeleir en Jari Rovers.
2e bruin of 2e kyu: Brahim Khabache.
Zwarte gordel of 1e Dan: Walter Achten, Raf François, Stephan Geys, Sven Sikorski en Sidney van Herreweghe. 
2e Dan: Thierry Starinieri.

Proficiat aan iedereen...

Sensei