Kandidaten dan- en kyu-examen 2020

Voor iedereen die in 2020 opgaat voor een dan- of kyu-examen: er is een nieuwe bundel beschikbaar over de geschiedenis en alle technieken van Wado Ryu-karate. Kijk hiervoor onder het menu 'Wado - Geschiedenis en techniek van Wado Ryu'.

juni
20

6:00 pm - 10:00 pm

okt
18

1:00 pm - 5:00 pm

nov
6

Beste KCAR-ers,

Ondanks het feit dat voor de meesten augustus nog een ‘rustmaandje’ is, trainde de KCAR-selectie voor Curaçao dapper door. Ook voor onze gevorderden en 30-plussers organiseerden we twee trainingen, waar we een 15-tal mensen mochten verwelkomen, al bestond dit gezelschap grotendeels uit de geselecteerden en de KCAR-trainers zelf. Op 28 augustus startten we terug, maar we moesten ook dit jaar vaststellen dat voor de kleuters en kinderen de eigenlijke seizoenstart op 1 september begint en geen dag eerder. 

Conclusie: velen vinden het jammer dat we bijna twee maanden stilliggen, maar uiteindelijk is een week vroeger starten niet echt een optie voor de kleuters/kinderen. Volgend seizoen zullen we dan ook een aanpassing in de opstart van het seizoen toepassen, maar uiteraard zal het ook zo zijn dat omwille van het EK in Braga (Portugal), dat doorgaat in juli, ook het einde van dit seizoen een beetje aangepast zal worden. 

Hoe dan ook, het seizoen is begonnen en we hopen jullie weer massaal te mogen verwelkomen op onze trainingen, zodat jullie je verder kunnen bekwamen in onze fantastische martiale kunst en dit zowel op sportief als traditioneel vlak. Ook aan de pappa's en mamma's wil ik nogmaals zeggen: NEEN, JULLIE ZIJN NIET TE OUD om deze kunst te beoefenen. Als jullie weten dat onze oudste leden richting 60 gaan of de kaap dit seizoen al ronden, weet dan dat dertiger of veertiger zijn geen rem is om nog lid te worden. Aangepast trainen op ieders niveau is uiteraard de boodschap. 

Verder wil ik ook langs deze weg nogmaals vragen, dat indien jullie samen met ons promotie kunnen voeren, dit een serieuze steun zou kunnen betekenen voor de club. Enerzijds kan je zoals elk jaar affiches krijgen om eventueel uit te hangen bij een winkel, frituur, apotheek, kebabzaak, bankkantoor, café, enzovoort. Anderzijds hebben we naast onze besloten FACEBOOKGROEP "Karateclub KCAR", waar jullie hopelijk al lid van zijn, ook een openbare FACEBOOKPAGINA "KCAR" gemaakt. Gelieve deze laatste te liken, te delen en AL jouw Facebook-vrienden PERSOONLIJK uit te nodigen om de pagina te liken. Het is verbazingwekkend wat de resultaten hiervan zijn. En elke uitnodiging kan het nodige effect hebben. Je nodigt bijvoorbeeld je buurvrouw van 70 die ook op Facebook zit uit, die de pagina liket. Zo passeert de pagina op haar Facebook-tijdlijn en ziet misschien haar 70-jarige vriendin dit verschijnen, die het tegen haar dochter zegt, waardoor kleinzoon een nieuwe starter wordt. Je ziet...Facebook heeft ook vele voordelen... Jullie kunnen met zijn allen helpen het KCAR-virus te verspreiden. Zit je niet op Facebook, vraag het aan uw ‘Facebookende’ kinderen. Jullie doen er ons een groot plezier mee en we willen jullie nu reeds bedanken voor jullie medewerking. 

Ik kijk hoe dan ook uit naar een fantastisch seizoen. Wij, de trainers zijn er klaar voor. Hopelijk jullie ook. En aan de twijfelende mamma's en pappa's: hopelijk ook jullie..;)

Ondertussen startte onze kersverse mamma Katja Lijnen terug en mochten we Annabelle Szeles en Staf Bussels reeds als nieuwe leden verwelkomen.

Sensei